Số/Kí hiệu 1785/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 28-07-2022
File gắn kèm
QD cong bo TTHC.pdf