Số/Kí hiệu 170/QĐ-SVHTTDL
Trích dẫn Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 09-06-2022
File gắn kèm
vb4-170...pdf