Số/Kí hiệu 163/QĐ-SVHTTDL
Trích dẫn Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 08-06-2022
File gắn kèm
vb4-163....pdf