Trình bày 1-20 trong số 317 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
1173/QĐ-SKHCN22-11-2022Quyết định v/v công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022
77-HD/BTGTU18-11-2022HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
835/UBND-VP303-11-2022V/v hưởng ứng Ngày Quốc tế về Khu Dự trữ sinh quyển đầu tiên 03-11-2022
2016/QĐ-UBND02-11-2022QĐ ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
1262/SVHTTDL-XDNSVHGĐ01-11-2022V/v triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2022
1974/QĐ-UBND28-10-2022Quyết định sửa đổi một số mã đơn giá trong Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định
1967/QĐ-UBND27-10-2022QĐ v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
1955/QĐ-UBND25-10-2022QĐ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2022 – 2025
1176/SVHTTDL-VP17-10-2022V/v hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2022
1170/TB-SVHTTDL14-10-2022Kết quả kiểm tra, rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất của đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL theo Kế hoạch số 853/KH-SVTHHDL ngày 17/8/2022
121/KH-UBND20-09-2022Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia, gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Nam Định
1537/QĐ-UBND18-08-2022Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
23/2022/QĐ-UBND08-08-2022Quyết định Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025
1785/QĐ-BVHTTDL28-07-2022Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
19/2022/QĐ-UBND19-07-2022Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ một lần cho người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, xin về nhận công tác tại tỉnh.
52/QĐ-BCĐ18-07-2022Quyết định kiện toàn Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX
96/KH-UBND15-07-2022Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
1252/QĐ-UBND13-07-2022QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh
15/2022/QĐ-UBND23-06-2022Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng
170/QĐ-SVHTTDL09-06-2022Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định