Trình bày 1-20 trong số 342 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
396/SVHTTDL-VP29-03-2023V/v triển khai TT số 10/2022/TT-BNV của BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu
388/SVHTTDL-VP28-03-2023V/v thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số
322/SVHTTDL-VP16-03-2023Về việc báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến Luật đất đai
229/TB-SVHTTDL02-03-2023Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại Hội nghị đánh giá nhiệm vụ tháng 02 năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và những tháng tiếp theo năm 2023
628/BVHTTDL- VP27-02-2023v/v phản hồi phương án đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính của địa phương năm 2022
55/TB-VPCP24-02-2023thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ ba ngày 03/02/2023
47/TB-VPCP22-02-2023thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen tưởng Trung ương
361/QĐ-BVHTTDL15-02-2023Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
92-HD/BTGTU10-02-2023HƯỚNG DẪN tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”
117/QĐ-BVHTTDL30-01-2023Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2023
195/QĐ-UBND30-01-2023QĐ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Nam Định năm 2023
64/SVHTTDL-KHTCTH18-01-2023V/v thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022
54/LTR-SVHTTDL16-01-2023Lịch trực tết Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
152/QĐ-UBND16-01-2023QĐ v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022
140/QĐ-UBND13-01-2023QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
44/QĐ-BVHTTDL10-01-2023QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022
31/SVHTTDL-VP09-01-2023Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết nguyên đán Quý Mão
31/SVHTTDL-VP09-01-2023Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết nguyên đán Quý Mão
3815/QĐ-BVHTTDL30-12-2022Quyết định Ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện
3835/QĐ-BVHTTDL30-12-2022Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023