Số/Kí hiệu 140/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 13-01-2023
File gắn kèm
1.QĐCHTTHCSVHTTDL1012023.pdf
2.PLQĐCHTTHCSVHTTDL1012023.pdf