Số/Kí hiệu 759/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 09-04-2021
File gắn kèm
QDQTNB LVVH242021.pdf