Số/Kí hiệu 614/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện
Ngày ban hành 17-03-2021
File gắn kèm
CBTT THEO TT 01.2021 (198 SVHTTDL).pdf