Số/Kí hiệu 820/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 09-03-2021
File gắn kèm
QD Cong bo TTHC theo TT01.pdf
CV Thamdinh noidung.pdf
TT01.2021.btc.pdf