Trình bày 1-20 trong số 285 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
406/SVHTTDL-VP28-04-2022Về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022.
334/TB-SVHTTDL14-04-2022v/v thông báo thời gian làm việc mùa Hè năm 2022
718/QĐ-UBND14-04-2022QĐ công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
5/2022/QĐ-UBND13-04-2022Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
235/CĐ-BYT21-02-2022Công điện về tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
108/SVHTTDL-VP09-02-2022Về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau Tết 2022 và công tác phòng, chống dịch Covid-19
224/QĐ-BVHTTDL28-01-2022Quyết định ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
86/SVHTTDL-VP25-01-2022V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
173/QĐ-UBND19-01-2022Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
7/SVHTTDL-VP07-01-2022Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
3556/QĐ-BVHTTDL31-12-2021Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
43-HD/BTGTU29-12-2021Hướng dẫn tuyên truyền quý I/2022
2820/QĐ-UBND23-12-2021Quyết định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước đối với từng cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022
1745/CĐ-TTg19-12-2021về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của Vi rút SARS-CoV-2.
3196/QĐ-BVHTTDL13-12-2021Ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
1467/SVHTTDL-VP10-12-2021V/v bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
1279/QĐ-SKHCN09-12-2021Quyết định công nhận sáng kiến cải cách hành chính có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021
1313/HD-SVHTTDL12-11-2021Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
2422/QĐ-UBND09-11-2021QĐ v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
1268/SVHTTDL-KHTC03-11-2021Về việc xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2022.