Quyết định công bố công khai Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo mặt sân cỏ Sân vận động Thiên Trường phục vụ Seagames 31 và dự án Các hạng mục phục vụ Seagame 31
Quyết định công bố công khai Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo mặt sân cỏ Sân vận động Thiên Trường phục vụ Seagames 31 và dự án Các hạng mục phục vụ Seagame 31
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Sửa chữa, cải tạo mặt sân cỏ Sân vận động Thiên Trường phục vụ Sea games 31
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Sửa chữa, cải tạo mặt sân cỏ Sân vận động Thiên Trường phục vụ Sea games 31 (đã được đăng lên hệ thống đấu thầu bộ Kế hoạch số Kế hoạch 20210521430-00)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công
Thông báo mời thầu
Dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn
Tu bổ, tôn tạo di tích đền Am, thị trấn Nam Giang huyện Nam Giang huyện Nam Trực tỉnh Nam Định
Thông báo mời chào hàng
Tu bổ, tôn tạo di tích đền Am, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn
Tu bổ, tôn tạo mái tiền đường di tích đình Ruối, xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn
Tu bổ, tôn tạo mái đền di tích chùa Nề, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn
Tu bổ, tôn tạo di tích Cầu Ngói, xã Bình Minh huyện Nam Trực tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn
Tu bổ, tôn tạo mái đền di tích đền An Cư, xã Xuân Vinh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định
Thông báo mời chào hàng
Tu bổ, tôn tạo di tích các gói thầu thuộc Chương trình mục tiêu phát triển Văn hóa năm 2019
Thông báo kết quả đấu thầu
Gói thầu: Xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chỉ đinh thầu
Gói thầu: thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy thuộc dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa, cải tạo Trung tâm đạo tạo vận động viên tỉnh Nam Định
Quyết định số 320/QĐ-SVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa, cải tạo Trung tâm đạo tạo vận động viên tỉnh Nam Định
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa, cải tạo Trung tâm đạo tạo vận động viên tỉnh Nam Định
Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa, cải tạo Trung tâm đạo tạo vận động viên tỉnh Nam Định