Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022 của Sở VHTTDL
Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022 của Sở VHTTDL
Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung công tác chỉ đạo  Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025
Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025
Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Sở VHTTDL tổ chức Lễ phát động hưởng ứng cuộc vận động  “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”  và Giải chạy Việt dã tỉnh năm 2022
Sở VHTTDL tổ chức Lễ phát động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Giải chạy Việt dã tỉnh năm 2022
Hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm thực tiêu biểu 5 tỉnh, thành phố phía Bắc tại Nam Định
Hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm thực tiêu biểu 5 tỉnh, thành phố phía Bắc tại Nam Định
Lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính  cho CLB Bóng đá Nam Định
Lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính cho CLB Bóng đá Nam Định
Hội nghị tổng kết ngành  Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021
Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  trong tình hình mới
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Thư viện tỉnh Nam Định - Linh hoạt thích ứng phục vụ bạn đọc, đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19
Với trên 141.000 bản sách và gần 120 loại sách báo và tạp chí,… thuộc đa dạng các môn ngành tri thức, được bổ sung, cập nhật thường xuyên, Thư viện tỉnh Nam Định thực sự là trung tâm thông tin - tư liệu quan trọng, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, với hàng chục ngàn lượt độc giả mỗi năm.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dc giao năm 2021
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dc giao năm 2021
Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Nam Định
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đột phá trong công tác cải cách hành chính
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đột phá trong công tác cải cách hành chính
Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Trong 6 tháng đầu năm, công tác Cải cách hành chính (CCHC) của ngành VHTTDL đã được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sâu sát bằng việc các hoạt động cụ thể như: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và có những giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế về CCHC. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với việc thực hiện quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC theo cơ chế “Một cửa” tại Trung tâm hành chính công, đã giúp cho việc đơn giản các TTHC và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn, chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố kịp thời.
Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV  và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026