Nam Định tổ chức trưng bày chuyên đề: “Bác Hồ với Đảng bộ và Nhân dân Nam Định”
Giải Quần vợt các Câu lạc bộ tỉnh Nam Định năm 2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động truyền thông Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2021)