Nam Định tổ chức trưng bày chuyên đề: “Bác Hồ với Đảng bộ và Nhân dân Nam Định”
Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước tỉnh Nam Định năm 2020
Khuyến cáo đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ Du lịch, khách du lịch tại Nam Định về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona